Cách xem các bài quảng cáo đối thủ trên Facebook Google Adwords Youtube

Freitag, 31. Juli 2020

Công cụ tìm quảng cáo trên Facebook Google Adwords Youtube theo từ khóa, tìm quảng cáo theo tên thương hiệu. Tool tìm các bài quảng cáo trên Facebook theo từ khóa, tìm quảng cáo Facebook theo tên thương hiệu hoặc tên website 

 

Click vào đây để xem video hướng dẫn: https://youtu.be/2yjDMm9VmgM

 

 Phần mềm tìm quảng cáo Google Ads - Adwords: Tìm các bài quảng cáo theo từ khóa, tìm các bài quảng cáo trên Google theo tên domain hoặc tên thương hiệu 

 Đây là công cụ Spy đối thủ tốt nhất, Sử dụng tool này để tìm các bài quảng cáo trên Youtube. Tìm quảng cáo Youtube bằng cách nhập vào từ khóa bạn muốn tìm quảng cáo hoặc nhập vào tên miền website hoặc tên thương hiệu mà bạn muốn phân tích và nghiên cứu quảng cáo. 

 

 

 Mua chung công cụ tìm các bài quảng cáo đối thủ trên Facebook Google Adwords Youtube trannamphong.top

Kommentieren